9-hydroxycalabaxanthone,35349-68-9,_对照品,标准品_产品_w88983优德88官方网站【www.w88983.com】
产品目录 产品目录 产品目录
9-hydroxycalabaxanthone详细情况 产品详细 35349-68-9 9-hydroxycalabaxanthone

9-hydroxycalabaxanthone

CAS: 35349-68-9

产品编号 P1040 9-hydroxycalabaxanthone
中文名 9-hydroxycalabaxanthone
英文名
别名 HYDROXYCALABAXANTHONE, 9-
分子式 C24H24O6
分子量 408.45
来源
性状
化合物种类
纯度 ≥98%
规格 10mg/20mg
价格 即时询价
详细情况: 上海纯优生物现货供应9-hydroxycalabaxanthone,英文名称