Hotstart Taq酶,Hotstart Taq DNA Polymerase,,_酶与辅酶_产品_w88983优德88官方网站【www.w88983.com】
产品目录 产品目录 产品目录
Hotstart Taq酶详细情况 产品详细 0 Hotstart Taq酶

Hotstart Taq酶

Hotstart Taq DNA Polymerase

CAS: 0

产品编号 PM0141 Hotstart Taq酶
中文名 Hotstart Taq酶
英文名 Hotstart Taq DNA Polymerase
别名 Hotstart Taq DNA聚合酶
分子式
品牌
货号
性状
化合物种类
纯度 BR
规格 500U
价格 请询价
详细情况: 上海纯优生物现货供应Hotstart Taq酶,英文名称Hotstart Taq DNA Polymerase