T7 DNA聚合酶,T7 DNA Polymerase,,_酶与辅酶_产品_w88983优德88官方网站【www.w88983.com】
产品目录 产品目录 产品目录
T7 DNA聚合酶详细情况 产品详细 0 T7 DNA聚合酶

T7 DNA聚合酶

T7 DNA Polymerase

CAS: 0

产品编号 PM0148 T7 DNA聚合酶
收藏
中文名 T7 DNA聚合酶
英文名 T7 DNA Polymerase
别名
分子式
品牌
货号
性状
化合物种类
纯度 BR
规格 300U
价格 请询价
详细情况: 上海纯优生物现货供应T7 DNA聚合酶,英文名称T7 DNA Polymerase。